Tasques del meteoròleg

La feina del meteoròleg és predir el temps que farà durant el dia o durant la setmana. Els meteoròlegs recullen informació de les estacions meteorològiques, dels radars meteorològics i dels satèl·lits.  (Font: Llibre de 4t de medi social de l’Editorial Teide.)
 
La meteorologia és la ciència que tracta de trobar el temps dels meteors en l’atmosfera de la terra. Alguns dels meteoròlegs més famosos de TV3 són l’Antoni Castejón, Toni Nadal, l’Alfred Rodríguez Picó o Mònica López. 

FES CLIC AL VÍDEO PER A VISUALITZAR-LO EN UNA PANTALLA EXTERNA:

Imatge enllaç al vídeo. Foto capturada de la següent font.

 
A Llagostera, el Sr. Ferran Roqueta té una estació meteorològica situada a Can Gotarra.

Podeu consultar les dades de l’estació fent clic aquí.