L’estació meteorològica

Una estació meteorològica és una instal·lació que serveix per mesurar i enregistrar regularment diverses dades del temps. 

A continuació, us presentem els aparells que s’utilitzen per saber la pluja que ha caigut, el vent que farà, la fred, la calor…  (Font).

EL TERMÒMETRE

Termòmetre. Imatge extreta de la següent font.

Permet mesurar la temperatura en graus. El termòmetre de màxima i mínima mesura la temperatura més alta i la més baixa al llarg del dia. La temperatura es mesura en graus Celsius (ºC). 0 ºC corresponent al punt de congelació de l’aigua. Alguns termòmetres també mesuren la temperatura en graus Fahrenheit (ºF). En aquesta escala, el punt de congelació de l’aigua 32 ºF. Al termòmetre no li pot tocar el sol directament. Cal que estiguin situant en un lloc a l’ombra i on circuli aire. (Font).

L’ANEMÒMETRE  i EL PANELL

L’anemòmetre mesura la velocitat del vent i no ha de tenir cap mena de barrera al voltant. 

El Panell Indica la direcció del vent i ha d’estar situat en un lloc on no hi hagi obstacles als costats.

Windrichtungsgeber.jpg
Panell. Imatge extreta de la següent font.

EL PIRANÒMETRE

Mesura la insolació. Ha d’estar exposat al sol totes les hores del dia. 

Piranòmetre. Imatge extreta de la següent font.

EL BARÒMETRE 

Mesura la pressió atmosfèrica d’un lloc en mil·límetres de mercuri o en hectopascals (hPa). La pressió atmosfèrica és el pes de l’aire que hi ha a sobre nostre. A les zones situades al nivell del mar, la pressió atmosfèrica és superior a la de les zones més elevades. Si augmenta la pressió atmosfèrica, hi ha un anticicló, és a dir, fa bon temps. Si baixa, hi ha una depressió, és a dir, plou. 
El baròmetre no es pot situar en un lloc tancat ni hermètic. Cal que estigui exposat a la pressió exterior.  (Font).

Resultat d'imatges per a "baròmetre"
Imatge extreta de la següent font.

L’HIGRÒMETRE 

Mesura la humitat de l’aire. Cal que estigui en un lloc on entri i surti l’aire. 

Imatge extreta de la següent font.

EL PLUVIÒMETRE 

Mesura la quantitat de pluja que ha caigut en un lloc, en un interval de temps determinat. Consisteix en un recipient graduat. El pluviòmetre no pot tenir cap altre objecte a sobre o als  voltants que impedeixi que la pluja hi entri o que faci que en reculli més del normal. (Font). 

Imatge extreta de la següent font.